112_header_2014.jpg

Svetlana Samarđija , kontakt osoba at DARTOS

http://www.dartos.rs

Bilateral Meetings

  • 23.09.2014 Tuesday (01.00 p.m - 04.30 p.m)
  • 24.09.2014 Wednesday (01.00 p.m - 04.30 p.m)
  • 25.09.2014 Thursday (01.00 p.m - 04.30 p.m)
  • 26.09.2014 Friday (01.00 pm - 02.30 pm)

Preduzeće Dartos d.o.o. posluje dugi niz godina na našem tržištu i prepoznatljivo je po kvalitetu proizvoda i usluga koje nudimo. Naša osnovna delatnost je pasivna protivpožarna zaštita: premazi za čelik, beton, drvo, kablovske prodore, modularni sistemi, antikorozivna zaštita, protivpožarni pregradni zidovi, termoizolacija i mnogi drugi proizvodi.

Prema Vašim potrebama vršimo izvođenje svih vrsta radova pasivne zaštite od požara, sa sposobnom, odgovornom i obučenom ekipom radnika.

According to your requests, we are performing all kinds of fire protection work, with responsible, professional and well trained staff.

Country: Serbia

Organization Type: Instalater, Other

Areas of Activities

Fixed fire extinguishing installations and systems

    Structural fire protection