112_header_2014.jpg

Svetlana Samarđija , kontakt osoba iz DARTOS

http://www.dartos.rs

Bilatateralni sastanci

  • 23.09.2014 Utorak (13.00-16.30)
  • 24.09.2014 Sreda (13.00-16.30)
  • 25.09.2014 Četvrtak (13.00-16.30)
  • 26.09.2014 Petak (13.00 - 14.30)

Preduzeće Dartos d.o.o. posluje dugi niz godina na našem tržištu i prepoznatljivo je po kvalitetu proizvoda i usluga koje nudimo. Naša osnovna delatnost je pasivna protivpožarna zaštita: premazi za čelik, beton, drvo, kablovske prodore, modularni sistemi, antikorozivna zaštita, protivpožarni pregradni zidovi, termoizolacija i mnogi drugi proizvodi.

Prema Vašim potrebama vršimo izvođenje svih vrsta radova pasivne zaštite od požara, sa sposobnom, odgovornom i obučenom ekipom radnika.

According to your requests, we are performing all kinds of fire protection work, with responsible, professional and well trained staff.

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Serviser/Instalater, Drugo

Oblasti poslovanja

Stabilni sistemi za gašenje požara - instalacije i sistemi

    Strukturna zaštita od požara