112_header_2014.jpg

Nemanja Đurić , saradnik at CENTUM d.o.o.

http://www.centum.co.rs

Bilateral Meetings

  • 23.09.2014 Tuesday (01.00 p.m - 04.30 p.m)
  • 24.09.2014 Wednesday (01.00 p.m - 04.30 p.m)
  • 25.09.2014 Thursday (01.00 p.m - 04.30 p.m)
  • 26.09.2014 Friday (01.00 pm - 02.30 pm)

Više od 20 godina na tržištu. Deo našeg prodajnog programa:

- Hidraulični razvalni alati i pneumatska oprema za tehničke intervencije;
- Pneumatska oprema i pribor za hemijske akcidente;
- Lična zaštitna oprema;
- Šatori za dekontaminaciju;
- Spasilačka oprema za timove na vodama.

Country: Serbia

Organization Type: Manufacturer, Importer, Distributor

Areas of Activities

Fire extinguisher, fire extinguishing systems, fire extinguishing agents

    Appliances and equipment for disaster control

      Health at work - Rescue, emergency, first-aid, and (para) medical equipment