112_header_2014.jpg

Nemanja Đurić , saradnik iz CENTUM d.o.o.

http://www.centum.co.rs

Bilatateralni sastanci

  • 23.09.2014 Utorak (13.00-16.30)
  • 24.09.2014 Sreda (13.00-16.30)
  • 25.09.2014 Četvrtak (13.00-16.30)
  • 26.09.2014 Petak (13.00 - 14.30)

Više od 20 godina na tržištu. Deo našeg prodajnog programa:

- Hidraulični razvalni alati i pneumatska oprema za tehničke intervencije;
- Pneumatska oprema i pribor za hemijske akcidente;
- Lična zaštitna oprema;
- Šatori za dekontaminaciju;
- Spasilačka oprema za timove na vodama.

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Proizvođač, Uvoznik, Distributer

Oblasti poslovanja

Sprave i oprema za početno gašenje požara i oprema za rad sa opasnim materijama

    Aparati i oprema za reagovanje u vanrednim situacijama

      Zdravlje na radu, spasavanje, hitna- prva pomoć i (para) medicinska oprema