112_header_2014.jpg

Đula Dobrica at CRVENI KRST SRBIJE

Bilateral Meetings

  • 23.09.2014 Tuesday (01.00 p.m - 04.30 p.m)
  • 24.09.2014 Wednesday (01.00 p.m - 04.30 p.m)
  • 25.09.2014 Thursday (01.00 p.m - 04.30 p.m)
  • 26.09.2014 Friday (01.00 pm - 02.30 pm)

CRVENI KRST U VANREDNIM SITUACIJAMA
CRVENI KRST SRBIJE - 136 god. u službi ugroženih ljudi

Crveni krst Srbije je zakonom o vanrednim situacijama, prepoznat kao značajna snaga zaštite i spasavanja u državi, naročito na osnovu njegovog položaja, kao i cilj

Country: Serbia