112_header_2014.jpg
1409046380is_izmena-m.JPG

Miloš Adamović , kontakt osoba iz IPON SISTEM D.O.O.

http://www.iponsistem.com

Bilatateralni sastanci

 • 23.09.2014 Utorak (13.00-16.30)
 • 24.09.2014 Sreda (13.00-16.30)
 • 25.09.2014 Četvrtak (13.00-16.30)
 • 26.09.2014 Petak (13.00 - 14.30)
1409046493is_izmena-m.JPG

Preduzeće za pružanje usluga u oblastima zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu, proizvodnju opreme za servisiranje protivpožarnih aparata, distribucija i ugradnja aerosolnih generatora za zaštitu od požara.

Company for services within fire protection and work safety and health care and manufacturing equipement for the fire extinguisher maintenance, distribution and installation of fire protection aerosol generators.

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Proizvođač, Uvoznik, Distributer, Serviser/Instalater, Projektant, Rukovodilac službe za PP zaštitu, Odgovorno lice za BZR

Oblasti poslovanja

Stabilni sistemi za gašenje požara - instalacije i sistemi

  Strukturna zaštita od požara

   Bezbednost na radu

    Zdravlje na radu, spasavanje, hitna- prva pomoć i (para) medicinska oprema