112_header_2014.jpg

Kata Kondor , employer iz ASSONO HUNGARY TELECOMMUNICATIONS LTD.

http://www.assono.hu

Bilatateralni sastanci

 • 23.09.2014 Utorak (13.00-16.30)
 • 24.09.2014 Sreda (13.00-16.30)
 • 25.09.2014 Četvrtak (13.00-16.30)
 • 26.09.2014 Petak (13.00 - 14.30)

Assono Hungary Telecommunications Ltd. i njegovi prethodnici zadovoljavaju potrebe svojih poslovnih-insitucionalnih kupaca u oblasti telekomunikacija od 1990. godine. Radimo na stalnom razvoju svojih nadzemnih, mobilnih, video, glasovnih sistema komunikacija i komunikacije podataka, da bismo obezbedili da možemo da ponudimo konkurentna rešenja, podjednako na mađarskom i inostranom tržištu.
Osim planiranja, primene i održavanja svojih sistema, nudimo konsultacije i finansijske šeme, a spremni smo i da pružimo usluge hardverskog i operativnog prenošenja trećim licima.
Razvijamo posvećena rešenja za komunikacione sisteme Aastra i NEC i nezavisne softverske aplikacije za domaće i strano tržište, uključujući svoj COMM sistem i sistem dispečera, poslovni imenik CorpDir, zasnovan na veb sajtu, Conf-Me! televizijsku konferenciju i aplikacije za slanje poruka SIPbox, Book – IT sisteme za upravljanje sastancima I resursima, monitor efikasnosti pozivanja perFORmance, sistem upravljanja kampanjom pozivnog centra Assono CAR I druge kancelarijske aplikacije, kao što je Assono 3A sistem za obaveštavanje masa, kao I rešenja za svoje usluge kupcima I pojedinačna rešenja.

Assono Hungary Telecommunications Ltd. and its predecessors have been serving the telecommunications-related needs of their corporate/institutional customers since 1990. We are working on the continuous development of our integrated landline, mobile, video, voice and data communications systems to ensure that we can offer competitive solutions on the Hungarian and foreign markets alike. Apart from planning, implementation, and maintenance of our systems we offer consulting and financing schemes and are also ready to provide hardware and operation outsourcing services.
We develop dedicated solutions for Aastra and NEC communications systems and independent software applications for the domestic and international market, including our COMM& dispatch operator system, CorpDir web-based corporate directory, Conf-Me! teleconference and SIPbox messaging applications, Book-IT meeting and resource management systems, perFORMance call efficiency monitor, Assono CAR call centre campaign management system and other office applications such as Assono 3A mass notification system and also our customer service and individual solutions.

Zemlja: Mađarska

Vrsta organizacije: Serviser/Instalater, Projektant

Oblasti poslovanja

Strukturna zaštita od požara

  Tehnička infrastruktura i zaštita objekata

   MEDIJI

    Ostalo