112_header_2014.jpg

Nebojša Pavlović , rukovodilac iz CARDS PRINT DOO

http://www.cardsprint.rs

Bilatateralni sastanci

  • 23.09.2014 Utorak (13.00-16.30)
  • 24.09.2014 Sreda (13.00-16.30)
  • 25.09.2014 Četvrtak (13.00-16.30)
  • 26.09.2014 Petak (13.00 - 14.30)

ID štampači kartica;
Smart kontaktne i bezkontaktne RFID kartice;
ID držači kartica;
Štampane okovratne trakice;
Software loyalty program;
USB čitači kartica ( čitači smart kartica,magnetni čitači..).
Sigurnosne bankovne kese za novac

ID cards printers;
PVC cards rfid,smart magnetics;
ID holders;
Printed lanyarts;
Software loyalty program;
USB reader RF, smart and magnetics cards.

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Distributer, Drugo

Oblasti poslovanja

Bezbednost na radu

    Ostalo