112_header_2014.jpg

Ivana Domazet , rukovodilac iz ALGOTECH DOO

http://www.algotech.rs

Bilatateralni sastanci

  • 23.09.2014 Utorak (13.00-16.30)
  • 24.09.2014 Sreda (13.00-16.30)
  • 25.09.2014 Četvrtak (13.00-16.30)
  • 26.09.2014 Petak (13.00 - 14.30)

Algotech je renomirani ekspert u oblasti: kontakt centara, poslovnih informacionih sistema, integrisanih komunikacija, video konferencijskih sistema, identifikacione tehnologije, prenos podataka, upravljanja internet bezbednošću.
Kompanija je jedan od vodećih sistema integratora, koja isporučuje, instalira i obezbeđuje podršku za najkvalitetnije proizvode i rešenja vodećih svetskih proizvođača. Usluge koje mi pružamo zadovoljavaju potrebe naših klijenata i obezbeđuju adekvatnu podršku i zaštitu relevantnim poslovnim procesima i strategijama, zahvaljujući poštovanju rokova implementacije i pouzdanom i ispravnom funkcionisanju tehnoloških rešenja.

Algotech is a renowned expert within contact centers, business information systems, integrated communications, video conference systems, identification technology, data transfer, the Internet security management.
The company is one of the leading integrator systems, which supplies, installs and provides support for the best products and solutions of the leading worldwide manufacturers. The services provided by us satisfy our clients’ needs and provide adequate support and protection to the relevant business processes and strategies, owing to the implementation deadline meeting and a reliable and proper technological solutions’ operation.

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Uvoznik, Distributer, Serviser/Instalater

Oblasti poslovanja

112 - Integrisani sistem za reagovanje u vanrednim situacijama